På den här webbplatsen använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookiesStäng

Vad är sömnapné?

Ungefär 4 procent av män och 2 procent av kvinnor har ett så kallat obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS). Detta är en diagnos med nattliga andningsuppehåll och symtom. Tillståndet karakteriseras av dagtrötthet och tät förekomst av obstruktiv hypopné eller apné under sömn, dvs luftflödet genom näsa och mun upphör delvis eller helt under minst 10 sekunder beroende på ofri övre luftväg.

Dagtrötthet och snarkning är de vanligaste symtomen vid OSAS. En av de vanligaste behandlingsmetoderna för OSAS är övertrycksandning (CPAP). CPAP står för Continuous Positive Airway Pressure, dvs kontinuerlig övertrycksandning. Patienten andas mot en luftström via en näsmask. Denna luftström skapar en fri luftväg genom att vidga den övre luftvägen och förhindrar därmed obstruktiva apnéer. Med hjälp av en Auto-CPAP apparat justeras trycket i luftströmmen automatiskt utifrån behovet att bryta andningsuppehåll. 

Källa: SBU. Obstruktivt sömnapnésyndrom - diagnostik och behandling. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2007. SBU-rapport nr 184E. ISBN 978-91-85413-16-4.

Aiolos - Med livet i fokus

© 2019 Nordic Infucare AB | Tel 08-601 2440 | info@infucare.se | Box 14026 | 167 14 Bromma