På den här webbplatsen använder vi cookies för att ge dig bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används. Läs mer om cookiesStäng

Vad är pulsoximetri (POX)?

¢Pulsoximetri är en non-invasiv metod för att mäta syresättningsförmågan kontinuerligt eller via sk spot check-mätning. En pulsoximeter övervakar och visar patientens värden för funktionell syremättnad (%SpO2), pulsfrekvens (bpm), pulssignalstyrka och pulsamplitudsindex. Saturationen är andelen hemoglobin i blodet som blivit syresatt.

Pulsoximetern bestämmer SpO2-värdet och pulsfrekvensen med hjälp av två våglängder av ljus som passerar genom kroppsvävnaden till en fotodetektor. Signalerna bearbetas och de tidskonstanta parametrarna såsom vävnadstjocklek och hudfärg filtreras bort från de parametrar som varierar över tiden såsom arteriell blodvolym och SpO2. Därefter identifieras pulsfrekvens och syrgasmättnaden i blodet. Det är möjligt att fastställa syrgasmättnaden eftersom syresatt blod absorberar mindre rött ljus än syrefattigt

Användningsområdet är många; såväl i sjukhusmiljö eller klinisk miljö, under akuttransport på land samt i hemmet.

Inom pulsoximetriområdet tillhandahåller Aiolos Medical pulsoximetrar med såväl integrerad sensor som extern sensor. Här finns ett alterantiv för varje vårdenhet.

SPECTRO2 är den senaste serien handhållna pulsoximetrar från Smiths-Medical. Välj bland tre olika utföranden beroende på i vilken klinisk miljö du arbetar och upplev en SpO2-lösning som överträffar det mesta med bl a flera alternativ till strömförsörjning och digital teknologi med SAC (Serial AutoCorrelation).


Vad är IMT?

IMT står för inspiratorisk muskelträning och är en del av RMT (respiratory muscle training) som baseras på inandningsmusklerna.

Den huvudsakliga funktionsnedsättande symtomen vid hjärtlungsjukdom är dyspné, d v s andfåddhet. Dyspné är också en vanlig symtom vid andra tillstånd och har en allvarligt nedsättande påverkan på livskvalitet och självständighet. Orsakerna till dyspné kan variera mycket mellan olika patologier men det finns en signal som gäller för alla former av dyspné, även den som kopplas samman med en frisk uppfattning av andning under träning. Detta är känslan av ansträngning som associeras med inandningsmusklernas rörelse.

Graden av ansträngning vid andning och dyspné är proportionerligt med graden av ansträngning av inandningsmusklerna. Ju svagare en muskel är, eller ju större motstånd den måste övervinna, desto större ansträngning krävs för att utföra en viss rörelse, och tvärtom. Att göra inandningsmusklerna starkare har därför en positiv effekt på ansträningen och dyspné. Därför kan dyspné, oberoende av patofysiologiskt ursprung, förbättras med specifik inspiratorisk muskelträning.

POWERbreathe IMT-enheter tillämpar de beprövade principerna för  motståndsträning på inandningsmusklerna och kan ses som ‘hantlar för diafragma. När inandningsmusklerna överbelastas regelbundet under en period på några veckor anpassar de sig och blir starkare och mer resistenta mot trötthet. Om starkare inandningsmuskler aktiveras krävs det mindre ansträngning för att utföra en viss uppgift och därmed minskas effekten av dyspné. 

Mer information om vetenskapen bakom träning av inandningsmuskler finns på www.powerbreathe.com

© 2014 Aiolos Medical AB | Tel 054-534805 | Fax 054-534787 | air@aiolos.se | Zakrisdalsvägen 26A / Z64 | 653 42 Karlstad