30 år av erfarenhet

Medicinteknik när du vill vara säker på att det ska fungera

Välkommen till Aiolos Medical

12 Mar 2015

13 mars

Utbildning Diagnostik och behandling av lungsjukdomar i öppenvården, Malmö
19 Mar 2015

19-20 mars 2015

Aiolos Oxygenutbildning, Örebro
21 Apr 2015

21-23 april 2015

Svenska Lungkongressen, Göteborg
23 Apr 2015

23-24 april 2015

ASTA-dagarna, Malmö

© 2014 Aiolos Medical AB
Tel: 46 (0)54 534805 | Fax: 46 (0)54 534787 | air@aiolos.se | Nattvindsgatan 9 | S-652 21 Karlstad Sverige